October 25, 2014

Amani Moyoni

MAJINA YATAPOITWA

Baragumu yake bwana wakati ikipigwa

Na siku ya milele ikafika

Hapo waliokombolewa watukusanyika

Nitakuwapo jina kuitika.

 

Majina yatapoitwa

 

Majina yatapoitwa

Majina yatapoitwa

 

Nami nitakuwa pamoja nao

 

Wafu wa Kristo wafufukapo siku ile

Nitashiriki na fahari yake

Waliochaguliwa watakaribishwa kwake

Nitakuwapo jina kuitika.

 

Chorus

 

 

Bwana Yesu atakaporudi toka mbinguni

Siku ya furaha itawadia

Wafuasi wake watakapo kutana huko

Nitakuwapo jina kuitika.

 

Chorus x3

 

Nami nitakuwa pamoja nao

Nami nitakuwa pamoja nao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALAMA INSTRUMENTAL TALK

Hujambo rafiki mpendwa
Mimi ni Reuben Kigame
Naningependa kukuambia kidogo tu
Kuhusu wimbo huu

Wimbo huu uliandikwa na mtu mmoja
Ambaye naambiwa jamii yake yote iliangamia baharini.
Nafikiri hiyo ni ajali ya kushtua sana.
Namimi nashangaa kwa nini yeye baada ya kupoteza jamii yake yote aliweza kuimba wimbo huu na kusema
Ni salama rohoni

Nami nimejifunza mambo mengi sana kutoka kwa huu wimbo.
Ni me jifunza nisi tegemee vitu ama watu ambao wanapita kwa haraka
Nimejifunza kutotegema vitu ambavyo havitanifaidi baada ya kufa.
Na pengine wewe unategemea vitu fulani kama vile pesa, mali, mashamba na vitu vingine ambavyo huwezi kufaidi kwavyo baada ya kufa.

Pesa za weza kuisha. Kazi unaweza kufutwa. Marafiki waweza kukutoraka na kukuwacha. Mashamba yaweza kunyakuliwa. Jee haya yakifanyika itakuwa salama kweli?
Utafaidika vipi?
Naomba kwamba tangia leo uweke tegemeo lako kwake Yesu Kristo ambaye ni Mwamba imara. Hatikiswi. Habadiliki.
Lakini usalama wa hakika ni kwamba dhambi zako zote ziondolewe. Utaweza kuimba ni salama rohoni.

Unaweza kumwita Yesu sasa. Naye atakusamehe dhambi zako zote. Mwambie Bwana, njoo katika maisha yangu nibadilishe. Nipe amani niwe salama rohoni.

Salama rohoni
Ni salama rohoni mwangu

SALAMA ROHONI

Nionapo amani kama shwari
Au nionapo shida
Kwa hali zote
Umenijulisha
Ni salama rohoni mwangu

Ingawa shetani atanitesa
Nita jipa moyo kwani
Kristo ameona unyonge wangu
Amekufa kwa roho yangu

Salama Salama Rohoni rohoni
Ni salama rohoni mwangu x2

Dhambi zangu zote
Wala si nusu
Zimewekwa msalabani
Wala sichukui
Laana yote
Ni salama rohoni mwangu

Chorus

Ni salama rohoni mwangu x2

SI NJIA RAHISI

Si njia rahisi ya kwenda mbinguni
Miiba mingi safarini
Si njia rahisi
Lakini ninaye mwokozi aliyenifia

La, La si njia rahisi
La, La si njia rahisi
Kutembea na Yesu
Huongoza safari
Mazito huya rahisisha

Si njia rahisi
Mashaka ni mengi
Mapigo nayo majaribu
Vikwazo vimo tele
Lakini najua Mwokozi yu pamoja nami

Chorus

Najipa moyo hima
Mwokozi aweza kunishindia haya yote
Tashinda kwa imani amenitangulia Naweza mambo yote kwake

Chorus

Kutembea na Yesu
Huongoza safari
Mazito huya rahisisha

WAKATI WANGU KUOMBA

Wakati wangu kuomba
Umenialika kusali
Nimsihi Mungu Mwenyezi
Anitulize kwa mapenzi

Nyakati za shida nyingi
Ni me pata ufanisi
Na wewe nitangojea
Ewe wakati wa kuomba

Wakati wangu kuomba
Umeniletea furaha
Pamoja nao wenzangu
Nashirikiana na mungu

Mahali hapa nikae
Uso wa Mungu niuone
Na wewe nitangojea
Ewe wakati wakuomba

Wakati wangu kuomba
Mabawa yako hunishika
Kwa Yesu aliye kweli
Aningojea kubariki

Tangu alinialika
Nimwamini kwa hakika
Na wewe nitangojea
Ewe Wakati wa kuomba x3

YESU KWETU NI RAFIKI

Yesu kwetu ni rafiki
Huambiwa haja pia
tukiomba kwa Babaye
maombi asikia

lakini twajikosesha
twajitweka vibaya
kwamba tulimuomba mungu
Dua angesikia

una dhiki na maonjo
una mashaka pia
haifai kufa moyo
Dua atasikia

hakuna mwingine mwema
wakutuhurumia
atujua tu dhaifu
maombi asikia

je hunayo hata nguvu
huwezi kuendelea
ujapodharauliwa
Ujaporushwa pia

watu wangekudharau
wapendao dunia
Hukuambata mikononi
Dua atasikia x3

YESU NAKUPENDA

Yesu nakupenda
Kweli we u wangu
Kwako nazileta
Dhambi zangu zote

Mkombozi wangu
Na mwokozi wangu
Yesu nakupenda
Sasa na daima

Nakupenda kwani
Ulinipenda mbele
Deni ‘kanilipia
Msalabani

Na taji la miiba
Ukavumilia
Yesu na kupenda
Sasa na daima

Milele utukufu
Makaoni mwako
Huko takusujudu
Milele daima

‘Taimba na taji yangu
Ya kumeremeta

Yesu nakupenda
Sasa na daima

Taimba na taji yangu
Ya kumeremeta

Yesu nakupenda
Sasa na daima
Sasa na daima.

AMANI MOYONI

Tangu siku hiyo alipo nijia
Akae moyoni mwangu
Sina giza tena ila mwanga tu
Kwa Yesu mwokozi wangu

Amani moyoni mwangu
Kwa Yesu mwokozi wangu
Sina shaka kamwe
Kwa sababu yeye
yu nami moyoni mwangu

sina haja tena ya kutangatanga
ndiye kiongozi wangu
dhambi zangu zote zimeondolewa
na Yesu mwanawe Mungu

chorus

matumaini yangu ni ya hakika
katika mwokozi wangu
hofu zangu na hamu zimeondoka
kwa kuwa ni naye Yesu

Chorus x2

Yu nami moyoni mwangu x2

BWANA MUNGU NASHANGAA

Bwana Mungu nashangaa kabisa
Nikifikiri jinsi vilivyo
Nyota, ngurumo vitu vyote pia
Vil’o umbwa kwa uwezo wako

Roho yangu na ikuimbie
Jinsi wewe ulivyo mkuu
Roho yangu na ikuimbie
Jinsi wewe ulivyo mkuu

Nikitembea pote duniani
Ndege huimba nawasikia
Milima hupendeza macho sana
Upepo nao nafurahia

Chorus

Kristo arudipo kunichukua
Nitabubujikwa na furaha
‘Tamsujudia mbiguni milele
‘Tatangaza Mungu alivyo mkuu

Chorus x2

Jinsi wewe ulivyo mkuu x2

HUNIONGOZA MWOKOZI

Huniongoza mwokozi
Ndipo nami hufurahi
Niendapo pote napo
Ataniongoza papo

Hun’ongoza hunishika
Kwa mkono wa hakika
Nitaandamana naye
Kristo aniongozaye

Pengine ni mashakani
Nami pengine rahani
Ni radhi ijayo yote
Yuko nami siku zote

Chorus

Mkono akinishika
Kamwe sitanungunika
Atakachoniletea
Ni tayari kupokea

Chorus

Kristo aniongozaye

KAA NAMI
Kaa nami ni usiku tena
Usiniache gizani Bwana
Msaada wako haukomi
Niko peke yangu
Kaa nami

Nina haja nawe kila saa
Sina mwingine wakunifaa
Mimi nitaongozwa na nani
Ila wewe Bwana
Kaa nami

Nilalapo nikuone wewe
Gizani mwote nimulikiwe
Nuru za mbinguni hazikomi
(Siku zangu zote
Kaa nami) x2

KARIBU NA WEWE

Karibu na wewe Mungu wangu
Karibu zaidi Bwana wangu

Siku zote niwe karibu na wewe
Karibu zaidi Mungu wangu

Mimi na safiri duniani
Pakupumzika sipaoni
Nilalapo niwe karibu na wewe
Karibu zaidi Mungu wangu

Na nielekezwe karibu na wewe
Karibu zaidi Mungu wangu

 

NI WAKO BWANA

Ni wako Bwana
Nimesikia sauti ya mapenzi
Nivute Bwana kwayo imani
Nizidi kusongea

Bwana vuta vuta nije nisonge
Kwako msalabani
Bwana vuta vuta nije nisonge
Kwa damu ya thamani

Nitakase nikutumikie
Kwa nguvu za neema
Roho yangu ikutumaini
Nitende upendavyo

Chorus x2
Kwa damu ya dhamani

 

MIKONONI MWA YESU

Mikononi mwa Yesu
Kifuani mwake
Pale mapenzi tele
Pumziko moyoni

Sauti za wajumbe
Zaleta habari
Ya utukufu wake
Katika safari

Chorus

Mikononi mwa Yesu
Mashaka hakuna
Kinga majaribuni
Dhambi hazidhuru

Ni huru majonzini
Mashaka na hofu
Majaribu machozi
Ni mda yapita

Chorus

Pumziko moyoni

MWAMBA WENYE IMARA

Mwamba wenye imara
Kwako nitajificha
Hayo maji na damu
Toka mbavuni mwako
Dhambi zangu takasa
Mzigo kuondoa

Sina cha mkononi
Naja msalabani
Ni tupu univike
Nimyonge nishike
Mimi mchafu naja
Nioshe Bwana nisife

Maisha yaishapo
Na mauti yajapo
Nipaapo Mbinguni
Nikuone enzini
(Mwamba wenye imara
Kwako nitajificha) x2

 

MBELE NINA ENDELEA

Mbele nina endelea
Nina zidi kutembea
Maombi uyasikie
E Bwana unipandishe

E Bwana uniinue
Kwa imani nisimame
Nipande milima yote
E Bwana unipandishe

Nisikae duniani
Mahali pa majaribu
Natazamia Mbinguni
Nitafika kwa imani

Chorus

Nataka nipandishwe juu
Zaidi yale mawingu
Ninaomba nifikishwe
E Bwana unipandishe

Chorus

(Nipande milima yote
E Bwana unipandishe)x2

 

Comments

  1. Jerome Michaels says:

    God bless you brother Reuben…

  2. Pastor Dan MOTT says:

    God bless you man of God for the great work you are doing.

Speak Your Mind

*